Hopp til hovedinnhold
Våre verdier

Miljøpolicy

Vi arbeider aktivt for en renere virksomhet, med minimal miljøpåvirkning. Bilpleie er en bransje som kan gi negativ påvirkning på miljøet, om virksomheten ikke driver på rette måten. DITEC har derfor en del felles mål og retningslinjer for hvordan vi kan være skånsom mot miljøet.
Strategi for miljøarbeidet

Lovgivning
DITEC® følger de lover og retningslinjer som gjelder miljøspørsmål for vår bransje. Det gjelder arbeidsmåte, såvel som å bruke miljøvennlige produkt som oppfyller alle krav.

Minske miljøpåvirkning
DITEC® bruker ikke sterkere produkter enn det som kreves for å oppnå et fullgodt resultat. Vi bruker først og fremst produkter som er fullt biologisk nedbrytbar, og sterkere produkt bare ved behov. Vi unngår overdosering gjennom rett dosering av produktene. Vi setter som krav at våre leverandører er kommet langt når det gjelder miljøvennlige produkt. Godkjenning gjennom Svanemerket er med på å sikre dette.

Opplært personale
Våre DITEC® senter har ansvar for at alle ansatte kjenner til kjemikaliene og er oppdatert på gjeldene lover og retningslinjer når det gjelder miljøet. En miljøperm med sikkerhetsdata og arbeidsmiljølovens retningslinjer skal være tilgjengelig og alle ansatte skal vite hvor den er.

Rene utslipp
DITEC® skal sørge for at spillvann fra bilvask er rent ved å bruke tilgjengelig teknikk. Oljeskiller er et minimunmkrav. Den skal tømmes minst to ganger i året og en nivå-alarm skal være montert. Vanngjenvinning og rensesystem anbefales om antall bilvasker er høyt.

Sertifisering
På sikt bør alle  DITEC® senter sette seg som mål å gjennomgå miljøsertifisering.