Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 19. desember 2022

Hvis du er kunde hos Ditec Norge eller et tilknyttet Ditec-senter som er kunde hos oss, kan vi ha registrert personopplysninger om deg. På denne siden kan du få mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i forhold til kundeforhold.

GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

Enhver behandling av personopplysninger i vår virksomhet skjer i henhold til prinsippene om lovlighet, rimelighet og gjennomsiktighet. Personopplysninger innhentes kun for uttrykkelig angitte og legitime formål, og vi følger prinsippet om dataminimering. Vi søker å sikre at alle opplysninger er riktige og oppdaterte, og prinsippene om begrensning av lagring, integritet og konfidensialitet og ikke minst ansvarlighet er prioritert.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger og denne personvernpolicyen, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Dataansvarlig
Ditec Norge er en del av Ditec Norge AS, som derfor er dataansvarlig, og vi sørger for at dine personopplysninger behandles i samsvar med lovgivningen.

Kontaktopplysninger
Ditec Norge AS, Halbrendsøyra, 6800 Førde
Org nr: 989 491 067 MVA
Telefon nr.:909 25 570
E-postadresse: stein@ditec.no
Nettside: ditec.no

BEHANDLINGSFORMÅL

Formålet med behandlingen av personopplysninger kan være mangeartet, men de primære formålene vi behandler er:

Opplysninger for å administrere vanlige kundeforhold og oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser
Opplysninger for å overholde lovkrav, inkludert vedrørende tilbaketrekking av produkter, bokføring og regnskap. Hvis vi unntaksvis må behandle personopplysninger for formål som er uforenelige med ovennevnte, vil du bli informert om dette. Det samme gjelder hvis vi samler inn eller behandler personopplysninger fra andre enn deg selv.
Opplysninger du gir oss

Vi noterer selvsagt opplysningene du gir oss i forbindelse med et fysisk besøk eller et besøk på vår nettside. Eksempler på data som du aktivt gir oss, er oftest vanlige og inkluderer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, stelnummeret og reg. nr. m.v. og stammer oftest fra:

Opplysninger som sendes på e-post Opplysninger vi mottar fra deg i forbindelse med gjennomføring av ordre (online booking) Opplysninger du deler med oss når du deltar i undersøkelser, arrangementer og konkurranser Listen er ikke uttømmende.

BEHANDLINGSGRUNNLAG

Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er hovedsakelig basert på art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig for å oppfylle kontraktsrettslige forpliktelser mellom oss. Vi behandler ikke sensitive opplysninger om deg, bare vanlige.

MOTTAKERE OG VIDEREGIVELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi videregir kun personopplysninger til tredjeparter i samsvar med det som er angitt i denne personvernpolicyen. Vi kan videregi opplysningene dine dersom vi er forpliktet til å videregi eller dele dem for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Videregivelse kan også skje på rettsmyndighetenes anvisning eller for å beskytte varemerker, rettigheter eller eiendom. Dette inkluderer utveksling av opplysninger med andre selskaper og organisasjoner for å beskytte mot svindel.

Vi bruker tjenesteleverandører og databehandlere som utfører arbeid for oss. Tjenestene kan for eksempel være server hosting og systemvedlikehold, analyse, betalingsløsninger, adresse- og solidetskontroll, e-posttjeneste, osv. Disse samarbeidspartnerne kan få tilgang til data i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenestene og service. Samarbeidspartnerne vil være kontraktlig forpliktet til å behandle alle data strengt konfidensielt, og har derfor ikke tillatelse til å bruke data til noe annet enn det som er omfattet av den kontraktmessige forpliktelsen overfor oss. Vi kontrollerer at våre samarbeidspartnere innen databehandling overholder sine forpliktelser. Hvis vi videreformidler dine opplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler utenfor EU, sikrer vi at vi overholder de kravene lovgivningen stiller til slike overføringer.

Vi samler aldri inn personopplysninger uten at du selv gir oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltakelse i en undersøkelse, osv.

OPPBEVARINGSTID OG SLETTEPOLITIKK

Vi lagrer opplysninger om deg så lenge vi har et legitimt og berettiget formål med dette, inkludert for å kunne betjene deg og bilen din best mulig.

Som utgangspunkt vil alle personopplysninger bli slettet etter 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet, det vil si siste aktive transaksjon. Personopplysninger kan bli lagret lenger hvis det er et berettiget behov for dette, for eksempel hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. artikkel 17.3.e.

INDSIGT, RETTELSE OG SLETTELSE (ART. 13.2.B. iht. ART. 15)

Du har rett til å be om innsyn i opplysningene vi behandler om deg.

Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg selv rettet uten unødvendig forsinkelse. Det er opp til deg selv å ta initiativ til en slik retting. Du kan også be om å bli slettet (“retten til å bli glemt”), men først etter at vårt lovbestemte oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven har løpt ut. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.

Når du kontakter oss med en forespørsel om å rette eller slette dine personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og i så fall gjennomfører vi endringer eller sletting så raskt som mulig.

DATAMOVERKETNING OG PROFILERING

Du har rett til å motta de personopplysningene du har gitt oss, samt de som vi har innhentet om deg fra andre aktører på bakgrunn av ditt samtykke. Hvis vi behandler data om deg som en del av en kontrakt der du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også rett til å overføre disse personopplysningene til en annen tjenesteleverandør. Hvis du ønsker å bruke din rett til datamoverkning, vil du motta dine personopplysninger fra oss i et vanlig brukt format.

Vi foretar i utgangspunktet ikke profilering, det vil si automatiske avgjørelser for bruk i analyser eller lignende.

SIKKERHET

Vi beskytter dine personopplysninger og har et sett interne regler for informasjons- og IT-sikkerhet.

Våre interne sikkerhetsregler inneholder instruksjoner og tiltak som beskytter dine personopplysninger mot å bli ødelagt, gå tapt eller endret, mot uautorisert offentliggjøring, og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

Vi har fastlagte prosedyrer for tildeling av tilgangsrettigheter til våre ansatte som behandler personopplysninger, inkludert sensitive. Vi kontrollerer deres faktiske tilgang gjennom logging, koder og tilsyn. For å unngå datatap tar vi løpende back-up av våre datasett.

I tilfelle sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme eller annen vesentlig ulempe, vil vi varsle deg om sikkerhetsbruddet så raskt som mulig, og vi har også en lovbestemt meldeplikt.

KLAGER (ART. 77)

Enhver registrert person har rett til å levere klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysninger.

Klagen sendes til Datatilsynet.

VERSJON OG OPPDATERING

Den raske utviklingen av internettet betyr at endringer i vår personvernpolicy kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre disse retningslinjene for behandling av personopplysninger. Hvis vi gjør det, vil vi selvfølgelig endre datoen for “sist oppdatert” nederst på siden. I tilfelle vesentlige endringer vil vi gi deg beskjed i form av en synlig melding på vår nettside.

Denne personvernpolicyen ble sist endret den 01/09/2019.

Når du besøker vår nettside, samles det inn informasjon om deg som vi bruker til å tilpasse og forbedre innholdet på siden og øke verdien av vår annonsering. Vår cookie- og personvernpolicy beskriver hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger.

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder bokstaver og tall, og som blir plassert på din datamaskin eller annen enhet. Informasjonskapsler blir satt når du besøker en nettside som bruker informasjonskapsler, og de kan brukes til å holde styr på hvilke sider du har besøkt. De kan hjelpe deg å fortsette der du slapp, eller de kan huske dine språkinnstillinger eller andre preferanser. Det er ingen personlige opplysninger lagret i våre informasjonskapsler, og de kan ikke inneholde virus.

INFORMASJONSKAPSLER-TYPER OG FORMAL

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse, vurdere bruken av de enkelte elementene på nettsiden og for å støtte markedsføringen av våre tjenester. Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på vår nettside:

Nødvendige: Nødvendige informasjonskapsler hjelper med å gjøre en nettside brukbar ved å aktivere grunnleggende funksjoner, som side-navigasjon og tilgang til sikre områder av nettsiden. Nettsiden kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

Funksjonelle: Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre informasjon som endrer måten nettsiden ser ut eller oppfører seg på, for eksempel ditt foretrukne språk eller regionen du befinner deg i. Statistiske: Statistiske informasjonskapsler hjelper nettsidens eier med å forstå hvordan besøkende interagerer med nettsiden, ved å samle inn og rapportere informasjon. Markedsføring: Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsider. Formålet er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. Uklassifiserte: Uklassifiserte informasjonskapsler er vi i ferd med å klassifisere sammen med leverandørene av de enkelte informasjonskapslene.

Når vi bruker informasjonskapsler, vil du bli bedt om å gi ditt samtykke. Nødvendige informasjonskapsler for sikring av funksjonalitet og innstillinger kan imidlertid brukes uten ditt samtykke.

SLETT ELLER SLÅ INFORMASJONSKAPSLER AV I NETTLESEREN

Du kan alltid avslå informasjonskapsler på din datamaskin ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvor du finner innstillingene avhenger av hvilken nettleser du bruker. Du bør imidlertid være oppmerksom på at hvis du gjør det, vil det være mange funksjoner og tjenester på internettet som du ikke kan bruke.

Noen nettlesere tillater deg å slette dine informasjonskapsler samlet eller individuelt. Dette avhenger igjen av hvilken nettleser du bruker. Husk at hvis du bruker flere nettlesere, må du slette informasjonskapslene i dem alle. Les mer om sletting og håndtering av informasjonskapsler her: http://minecookies.org/cookiehandtering

GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er informasjon som i en eller annen grad kan tillegges deg. Ved å bruke vår nettside samler og behandler vi slike opplysninger i henhold til ovennevnte typer informasjonskapsler og formål.

Følgende typer informasjon samles vanligvis inn:

Dato og tidspunkt for besøk
De sider som besøkes på nettsiden
IP-adressen du bruker
IP-adressens geografiske plassering
Opplysninger om den brukte nettleseren (type, versjon, operativsystem)
URL fra referansestedet (siden hvorfra den besøkende har kommet til vår nettside)
I tillegg kan følgende informasjon behandles i den grad du selv eksplisitt gir samtykke til dette og selv legger inn informasjonen:

Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og betalingsinformasjon. Dette vil typisk skje i forbindelse med opprettelse av innlogging, booking eller kjøp. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger og denne personvernpolicyen, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

MOTTAGERE OG VIDEREGIVELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samarbeider med en rekke tjenesteleverandører og databehandlere som utfører arbeid på våre vegne. Tjenestene kan for eksempel være serverhosting og systemvedlikehold, analyse, e-posttjeneste o.l. Disse samarbeidspartnerne kan få tilgang til data i den grad det er nødvendig for å levere sine tjenester og services. Samarbeidspartnerne vil være kontraktsfestet forpliktet til å behandle alle data strengt fortrolig, og har dermed ikke tillatelse til å bruke data til annet enn det som er omfattet av den kontraktsfestede forpliktelsen ovenfor oss. Vi kontrollerer at våre samarbeidspartnere innen databehandling overholder sine forpliktelser. Dersom vi videregir dine opplysninger til en tjenesteleverandør eller databehandler utenfor EU, sørger vi for at vi overholder de krav lovgivningen stiller til slike overføringer.

OPPBEVARINGSTID OG SLETTEPOLITIKK

Når du henvender deg med en anmodning om å få rettet eller slettet dine persondata, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og gjennomfører i så fall endringer eller sletting så raskt som mulig.

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er tillatt etter gjeldende lovgivning, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Tidsperioden avhenger av karakteren av opplysningene og bakgrunnen for oppbevaringen.

INNSYN, RETTELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B. jf. ART.15)

Du har rett til å be om innsyn i opplysningene som vi behandler. Du har også rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet uten unødig forsinkelse. Du må selv ta initiativ til en slik rettelse. Du kan også be om å bli slettet (“retten til å bli glemt”). Du kan kontakte oss hvis du mener at dine persondata blir behandlet i strid med lov eller andre rettslige forpliktelser.

SIKKERHET

Vi beskytter dine personopplysninger og har en sett med interne regler om informasjons- og IT-sikkerhet.

Våre interne sikkerhetsregler inneholder instrukser og tiltak som beskytter dine personopplysninger mot å bli ødelagt, gå tapt eller endres, mot uautorisert offentliggjøring, og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem. For å unngå tap av data tar vi jevnlige sikkerhetskopier av våre data.

KLAGER (ART. 77)

Enhver registrert person har rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysninger.

Klagen sendes til Datatilsynet.

VERSJON OG OPPDATERING

Den raske utviklingen av internettet betyr at endringer i vår personvernpolicy kan bli nødvendige. Derfor forbeholder vi oss retten til å oppdatere og endre disse retningslinjene for behandling av personopplysninger. Hvis vi gjør dette, endrer vi selvfølgelig datoen for “sist oppdatert” nederst på siden. I tilfelle vesentlige endringer, gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på vår nettside.